Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Green Port Team Sp. z o.o. ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Green Port Team Sp. z o.o

Administratorem Państwa danych osobowych jest Green Port Team Sp z o.o, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, który jest właścicielem strony internetowej greenport.pl oraz greenport24.pl. 

 

W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe? 

•  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

•  w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Pan/Pani wyraziła odrębną zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

•  dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

•  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Przez jaki okres będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

  •   W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
  •  W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

Wymóg podania danych

  • Podanie danych w celu realizacji sprzedaży jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. W razie niepodania tych danych sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.
  • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, nie będą one przetwarzane.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

•  dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

•  podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

•  przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,

•  podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące

•  organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Profilowanie

1. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:

•  Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

•  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

DANE COOKIES 

Podczas korzystania ze strony internetowej Administrator może przetwarzać dane zebrane w plikach Cookies w celu:

•    zapamiętywania produktów dodanych do koszyka

•    identyfikacji kupujących jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

•    zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

•    optymalizacji korzystania ze strony internetowej.

•    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron Administratora 

Wycofanie zgody 

1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody:

•    w formie pisemnej na adres (ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa) 

•    lub elektronicznej (wiadomość email na adres rodo@greenport.pl). 

2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.